Psychologisch - Psyche en brein

List Grid

3 Item(s)

per page
 1. Psychologisch - Ontwikkeling

  Jakop Rigter, René Diekstra

  1e druk

  De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande vakken of leergebieden. Er is een groeiende behoefte om kennis van en inzicht in de psychologie een plek te geven in het voortgezet onderwijs. Dat is begrijpelijk want er zijn veel goede redenen om juist in het vo psychologie als leergebied een plaats te geven. Inzicht in eigen gedrag kan scholieren helpen bij het verdere onderwijs en het versterkt de vaardigheden die scholieren nodig hebben (zoals creatief en kritisch denken en zelfregulering) bij hun verdere ontwikkeling.


  Daarom is er nu de methode Psychologisch – Psychologie voor het vo. Elk deel van de methode bestaat uit een leerboek, een werkboek en een docentenhandleiding. De delen Psyche en brein, Ontwikkeling en Sociale psychologie zijn zo geschreven dat ze los van elkaar gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er ondersteunende informatie – voor zowel docenten als leerlingen  – en zijn er oefeningen op de websites bij de drie delen.


  Ontwikkeling geeft leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling, in de manieren waarop deze te beïnvloeden is en in mogelijke ontwikkelingsproblemen.


  Psychologisch is een methode psychologie voor het voortgezet onderwijs. Het is geschikt voor de bovenbouw van HAVO & VWO.

  read more
 2. Psychologisch - Psyche en brein

  Jakop Rigter, René Diekstra

  1e druk

  De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande vakken of leergebieden. Er is een groeiende behoefte om kennis van en inzicht in de psychologie een plek te geven in het voortgezet onderwijs. Dat is begrijpelijk want er zijn veel goede redenen om juist in het vo psychologie als leergebied een plaats te geven. Inzicht in eigen gedrag kan scholieren helpen bij het verdere onderwijs en het versterkt de vaardigheden die scholieren nodig hebben (zoals creatief en kritisch denken en zelfregulering) bij hun verdere ontwikkeling.


  Daarom is er nu de methode Psychologisch – Psychologie voor het vo. Elk deel van de methode bestaat uit een leerboek, een werkboek en een docentenhandleiding. De delen Psyche en brein en de delen over ontwikkelingspsychologie en sociale psychologie zijn zo geschreven dat ze los van elkaar gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er ondersteunende informatie – voor zowel docenten als leerlingen  – en zijn er oefeningen op de websites bij de drie delen.


  Psyche en brein behandelt de belangrijkste kenmerken van ons functioneren en daarmee van ons brein.


  Psychologisch is een methode psychologie voor het voortgezet onderwijs. Het is geschikt voor zowel onderbouw als bovenbouw van HAVO & VWO.


  Voor docenten is er een handleiding beschikbaar die de paragraafindeling van het leerboek en de daarbij behorende opdrachten uit het werkboek volgt. Bij de opdrachten worden indien van toepassing de juiste antwoorden gegeven. Bij opdrachten waarbij niet echt één antwoord goed is, worden mogelijke antwoorden besproken. Er staat vaak extra informatie die je kunt gebruiken bij de nabespreking van de opdrachten. Ook wordt er soms extra informatie bij de inhoud van de betreffende paragraaf gegeven. Bijna altijd is dat het geval bij de quizvragen. Quizvragen in het leerboek zijn bedoeld om de nieuwsgierigheid van de leerling te prikkelen. Dit kan goed gedaan worden door in de les er samen met de leerlingen over te brainstormen. De antwoorden zijn om die reden niet altijd in de betreffende paragraaf terug te vinden. Elke paragraaf in de docentenhandleiding begint met de bespreking van de quizvraag. Het antwoord in de handleiding is uitgebreider dan in het leerboek. Een enkele keer geven we extra oefeningen om klassikaal uit te voeren. Ook worden aan het eind van een paragraaf vaak suggesties gegeven waar je ondersteunende informatie kunt vinden op internet of welke filmpjes op internet interessant kunnen zijn. De docentenhandleiding is te koop in onze webshop.


  Bekijk hier de folder van Psychologisch.

  read more
 3. Psychologisch - Ontwikkeling

  Jakop Rigter, René Diekstra

  1e druk

  De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande vakken of leergebieden. Er is een groeiende behoefte om kennis van en inzicht in de psychologie een plek te geven in het voortgezet onderwijs. Dat is begrijpelijk want er zijn veel goede redenen om juist in het vo psychologie als leergebied een plaats te geven. Inzicht in eigen gedrag kan scholieren helpen bij het verdere onderwijs en het versterkt de vaardigheden die scholieren nodig hebben (zoals creatief en kritisch denken en zelfregulering) bij hun verdere ontwikkeling.


  Daarom is er nu de methode Psychologisch – Psychologie voor het vo. Elk deel van de methode bestaat uit een leerboek, een werkboek en een docentenhandleiding. De delen Psyche en brein, Ontwikkeling en Sociale psychologie zijn zo geschreven dat ze los van elkaar gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er ondersteunende informatie – voor zowel docenten als leerlingen  – en zijn er oefeningen op de websites bij de drie delen.


  Ontwikkeling geeft leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling, in de manieren waarop deze te beïnvloeden is en in mogelijke ontwikkelingsproblemen.


  Psychologisch is een methode psychologie voor het voortgezet onderwijs. Het deel Ontwikkeling is geschikt voor de bovenbouw van HAVO & VWO.

  read more

List Grid

3 Item(s)

per page