Met recht begrepen!

Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen

2e druk / 2019 / drs. Daisy van der Wagen-Huijskes, mr. Mitsy le Fèbre

Beschrijving

Verschil met vorige editie

Auteur(s)