Sociaal-agogisch onderwijs

Vind hier educatieve uitgaven voor het sociaal-agogisch onderwijs. Ben je student? Bestel dan direct je studieboeken met 5% studentenkorting. Ben je docent? Vraag dan een beoordelingsexemplaar of aanvullend docentenmateriaal aan. Onze boeken en Bookshelf e-books worden snel geleverd, zodat je snel aan de slag kunt!

List Grid

Items 1 to 10 of 75 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  1. Arts-Based Research voor het sociaal domein

    Pim van Heijst, Nico de Vos, Sabrina Keinemans

    1e druk

    Arts-Based Research betekent letterlijk: op kunsten gebaseerd onderzoek. Praktijkgericht  Arts-Based Research levert een bijdrage aan het oplossen van concrete vraagstukken in de dagelijkse beroepspraktijk. Juist in het sociaal domein heeft het toegevoegde waarde dit type onderzoek in te zetten omd...

    ... read more
  2. Basisboek huiselijk geweld

    Hans Janssen, Wendela Wentzel, Wilma Schakenraad

    4e druk

    Geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is de meest voorkomende vorm van geweld. Partnergeweld, kindermishandeling, mishandeling van ouderen en de aanpak ervan staan volop in de belangstelling. De impact van huiselijk geweld is enorm groot. Het raakt niet alleen nú e...

    ... read more
  3. Eenzaamheid

    Kitty Martens, Deirdre Beneken genaamd Kolmer

    1e druk

    In onze samenleving neem het aantal ouderen toe. Het  aantal mensen dat zich eenzaam voelt zal hierdoor ook stijgen. De uitgave Eenzaamheid helpt (toekomstige) zorgverleners in kaart te brengen waar ouderen behoefte aan hebben en biedt aanknopingspunten om hen te ondersteunen in het omgaan met eenz...

    ... read more
  4. Healthy ageing

    Carina Wiekens, Jan Jukema

    1e druk

    Gezond ouder worden, hoe doen mensen dat? Bij healthy ageingstaat het gedrag dat bijdraagt aan een zo gezond mogelijk leven centraal. Wat mensen nodig hebben om gezond te blijven of te worden, verandert gedurende de levensloop. In de praktijk blijkt het niet altijd gemakkelijk te zijn om gedrag aan ...

    ... read more
  5. Leefwerelden van jongeren

    Joke Hermes, Roel van Goor, Machteld de Jong

    3e druk

    In welke werelden bewegen  jongeren zich? Waar hechten zij waarde aan? Wat betekenen sociale media voor hen en hoe maken zij er gebruik van? Leefwerelden van jongeren gaat over het dagelijkse leven van jongeren: thuis, op school, met hun vrienden en als grootgebruikers van media en digitale cultuur...

    ... read more
  6. Outreachend werken

    Lia van Doorn, Jurriaan Omlo, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan

    3e druk

    Het is niet eenvoudig om hulp dichter bij de burger te brengen als de doelgroep niet of nauwelijks in beeld is bij het sociaal werk. Pas als de situatie escaleert of buurtbewoners gaan klagen over overlast, worden problemen zichtbaar. Outreachend werken is een preventieve methode waarmee sociale pro...

    ... read more
  7. Praktijkboek presentie

    Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart

    1e druk

    Het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin men omziet naar, en zorgdraagt voor elkaar, met in het bijzonder aandacht voor diegenen die het meest kwetsbaar zijn, dat is het doel van presentie.. De presentiebenadering streeft ernaar om te zijn ‘met’  mensen die zijn aangewezen op profes...

    ... read more
  8. Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

    Cyrilla van der Donk, Bas van Lanen

    3e druk

    Veel professionals in zorg en welzijn voeren praktijkonderzoek uit en zoeken op systematische wijze naar antwoorden op vragen die hun eigen praktijk oproept. Praktijkonderzoek is een professionele leerstrategie die beschouwd kan worden als een vorm van kwaliteitszorg die in de beroepspraktijk verank...

    ... read more
  9. Sociaal werk in de digitale samenleving

    Marcha Hartman - van der Laan

    1e druk

    De samenleving wordt steeds digitaler. In toenemende mate maken we gebruik van websites, sociale media en digitale middelen zoals apps en games. Dit zorgt voor kansen en mogelijkheden voor individuen, organisaties en overheden. Maar niet iedereen kan daar even goed in meekomen. Sociaal werk streeft ...

    ... read more
  10. Van gedachten wisselen

    Richard de Brabander

    3e druk

    In onze complexe samenleving worden sociaal werkers dagelijks geconfronteerd met ethisch-politieke dilemma’s en filosofische vraagstukken die hen dwingen een positie in te nemen. Kernwaarden als het bevorderen van menselijke waardigheid, zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen regie vormen daarbij ...

    ... read more

List Grid

Items 1 to 10 of 75 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5