Wetenschappelijk onderwijs

Vind hier je educatieve uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs . Ben je student? Bestel dan je studieboeken direct met 5% studentenkorting. Ben je docent? Vraag dan een beoordelingsexemplaar of aanvullend docentenmateriaal aan. Onze boeken en Bookshelf e-books worden snel geleverd, zodat je meteen aan de slag kunt!

List Grid

Items 13 to 24 of 46 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 • Basisboek integrale veiligheid

  Basisboek integrale veiligheid

  Wouter Stol, Jos Rijpma, Carel Tielenburg, Henk Veenhuysen, Tanja Abbas (red.)

  1e druk

  Dit Basisboek Integrale Veiligheid behandelt zaken als veiligheid, criminaliteit, overlast en crises vanuit een breed perspectief, met oog voor dwarsverbanden en samenhang: een integrale benadering. Veiligheidsproblemen ontstaan door een combinatie van oorzaken en moeten dus met een combinatie van m...

  ... read more
 • Moderniteit en overheidsbeleid

  Moderniteit en overheidsbeleid

  Maarten Arentsen, Willem Trommel

  1e druk

  Door de politieke zegetocht van Pim Fortuyn aan het begin van deze eeuw, kon geen politicus er meer omheen: de Nederlandse bevolking was ontevreden over het functioneren en de prestaties van haar overheid. Uit onderzoek bleek dat in Nederland al langere tijd een onuitgesproken onbehagen leefde, onda...

  ... read more
 • Tussen pluche en publiek

  Tussen pluche en publiek

  Igno Pröpper, Hans Kessens

  1e druk

  De politiek is in het overheidsbeleid vaak onzichtbaar voor de burgers. De politieke keuzes die aan het beleid ten grondslag liggen, zijn zoekgeraakt of worden verborgen gehouden. In Tussen pluche en publiek pleiten de auteurs voor een 'herontdekking van de politiek'.


  Van oudsher werken politici en...

  ... read more
 • Beleidsnota's die (door)werken

  Beleidsnota's die (door)werken

  R. Hoppe, M. Jeliazkova, H. van de Graaf, J. Grin

  3e druk

  Om beleid uit te stippelen moeten ambtenaren beleidsnota’s maken. En dan liefst nota’s die niet in de spreekwoordelijke la verdwijnen, maar die doorwerken in de praktijk. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Beleidsvorming is een grillig proces, waarbij veel groepen mensen betrokken zijn. Toc...

  ... read more
 • De organisatie van de West-Europese samenwerking

  De organisatie van de West-Europese samenwerking

  R.H. Lieshout

  2e druk

  Politici en topmensen van het bedrijfsleven verkondigen onophoudelijk de zegeningen die Nederland ten deel zullen vallen dankzij de Europese eenwording. Die zegeningen zijn uiteraard van economische aard. Maar dat is hoogstens een prettige bijkomstigheid. Want, zoals de auteur laat zien in zijn anal...

  ... read more
 • Grondslagen van de bestuurskunde

  Grondslagen van de bestuurskunde

  Mark Rutgers

  1e druk

  Grondslagen van de bestuurskunde bespreekt de fundamentele vragen die aan de beoefening van de bestuurskunde voorafgaan. Het geeft aan welke problemen en debatten daarmee verbonden zijn. Drie thema's staan daarbij centraal: de historie van de bestuurskunde, de begripsvorming over het openbaar bestuu...

  ... read more
 • Management in het publieke domein

  Management in het publieke domein

  Mirko Noordegraaf

  1e druk

  Zowel in de wetenschap als in de praktijk worden visies en meningen ontwikkeld over hoe in het publieke domein georganiseerd en gemanaged zou moeten worden. In Management in het publieke domein ? Issues, instituties en instrumenten wordt het praktische en wetenschappelijke denken over publiek manage...

  ... read more
 • Methodologie van planning

  Methodologie van planning

  Gert de Roo, Henk Voogd

  2e druk

  In Methodologie van planning worden verschillende processen besproken die van invloed zijn op activiteiten van planning. Genoemd worden het maatschappelijk proces, het politiek-bestuurlijk proces, het organisatorische proces, het proces van methoden en technieken en – niet in de laatste plaats ...

  ... read more
 • Handleiding voor beleidsteksten

  Handleiding voor beleidsteksten

  H.A.J.M. Lamers

  4e druk

  Om een beleidsnota te kunnen schrijven, is een goede kennis van beleidskunde onontbeerlijk. Deze Handleiding voor beleidsteksten voorziet in die kennis. De auteur begint met een profiel van de beleidskunde: hij toont welke begrippen, processen en criteria er spelen bij het werk van een notaschrijver...

  ... read more
 • De integratie van Europa

  De integratie van Europa

  Bram Boxhoorn, Max Jansen

  2e druk

  De afgelopen vijftig jaar zijn in West-Europa en het Oostblok steeds het toneel geweest van onderlinge integratieprocessen. Dit boek biedt een overzicht van deze Europese integratie. De auteurs maken duidelijk wat de verschillende landen ertoe gebracht heeft mee te doen aan dit proces van samenwerki...

  ... read more
 • Macht, recht en markt

  Macht, recht en markt

  Carel H. Jansen

  1e druk

  Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd om orde te scheppen in de chaos van de wereld. Herhaaldelijk is daarbij gesproken over een nieuwe wereldorde. Veel machthebbers hebben gedacht dat zij geroepen waren om in hun deel van de wereld orde te scheppen. De meest bevlogenen willen hun eigen orde ...

  ... read more
 • Institutionele verandering

  Institutionele verandering

  Bernard Steunenberg

  1e druk

  Naar een federatieve bestuursvorm in Europa? Een direct gekozen burgemeester in de Nederlandse polder? Of meer zeggenschap voor kiezers in de vorm van een correctief referendum? Dat zijn mogelijke institutionele veranderingen die veel discussie oproepen. Het zijn ook veranderingen die vaak maar moei...

  ... read more

List Grid

Items 13 to 24 of 46 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4