Wetenschappelijk onderwijs

Vind hier je educatieve uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs . Ben je student? Bestel dan je studieboeken direct met 5% studentenkorting. Ben je docent? Vraag dan een beoordelingsexemplaar of aanvullend docentenmateriaal aan. Onze boeken en Bookshelf e-books worden snel geleverd, zodat je meteen aan de slag kunt!

List Grid

Items 25 to 36 of 46 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 • Theorie en toepassingen van de economische politiek

  Theorie en toepassingen van de economische politiek

  D.J. Wolfson

  1e druk

  Welke inbreng kan de economische manier van denken hebben in de politieke discussie over de vraag waar de samenleving heen wil? Deze vraag staat centraal in Theorie en toepassingen van de economische politiek.


  Met de komst van de Europese Unie is het gezicht van de economische politiek veranderd. S...

  ... read more
 • De beleidsagenda 2000

  De beleidsagenda 2000

  Percy B. Lehning (red.)

  1e druk

  Wat is de rol van de sociale wetenschapper in de aanpak van complexe maatschappelijke problemen? In hoeverre is het mogelijk vanuit een wetenschappelijke verklaring van de werkelijkheid die werkelijkheid door middel van doelgericht beleid te veranderen?


  Deze vragen vormen het uitgangspunt van De be...

  ... read more
 • Meststoffenverliezen en economische politiek

  Meststoffenverliezen en economische politiek

  Frank J. Dietz

  1e druk

  De Nederlandse landbouw, en speciaal de intensieve veehouderij, wordt in toenemende mate met milieuproblemen geconfronteerd. Er worden meer meststoffen in de vorm van kunstmest en dierlijke mest op het land gebracht dan de gewassen kunnen opnemen. De verspilde meststoffen komen in het milieu terecht...

  ... read more
 • Vaardigheden voor de publieke sector

  Vaardigheden voor de publieke sector

  Arthur Edwards, Linze Schaap (red.)

  1e druk

  Studenten die een opleiding volgen die gericht is op de publieke sector (zoals bestuurskunde en beleidswetenschappen), zullen gaan werken op het grensvlak van theorie en praktijk. Belangrijk is dus dat zij wetenschappelijke kennis steeds weten te vertalen in praktisch handelen. Dit boek vormt hierbi...

  ... read more
 • Grenzen over

  Grenzen over

  H.C.G. Spoormans, E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten (red.)

  1e druk

  Het wegvallen van de Europese binnengrenzen heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor grensoverschrijdende samenwerking. Op uiteenlopende terreinen zoals onderwijs, politie en natuurbescherming worden samenwerkingsverbanden aangegaan die over de bestaande grenzen heengaan. Vaak blijft echt...

  ... read more
 • Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden

  Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden

  Jan Michiel Otto

  1e druk

  Veel lagere overheden en nutsbedrijven hebben tegenwoordig ook internationale taken. De betrokkenheid van hun ambtenaren en bestuurders bij projecten in ontwikkelingslanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden is voortgekomen uit cursusmateriaal voor de trainin...

  ... read more
 • De ideologie van de markt

  De ideologie van de markt

  Philip Quarles van Ufford, Fleur Thom├ęse, Bertjan Verbeek (red.)

  1e druk

  Sinds in 1989 de Berlijnse Muur onder luid gejuich viel en het kapitalisme zijn 'natuurlijke vijand' verloor, lijkt niets de opmars van de markt nog in de weg te staan. Staten worden beoordeeld op hun concurrentiepositie. Er wordt wereldwijd geprivatiseerd, gedereguleerd en economisch gestimuleerd. ...

  ... read more
 • Economische modellen en politieke besluitvorming

  Economische modellen en politieke besluitvorming

  Huib Pellikaan, Wil Hout (red.)

  1e druk

  De notie van rationeel gedrag staat centraal in de economische en sociale wetenschappen. In de leer der internationale betrekkingen wordt de rationele-keuzetheorie vooral gebruikt voor de verklaring waarom staten al dan niet met elkaar samenwerk en en voor de analyse van het functioneren van interna...

  ... read more
 • Educatie en scholing: een web van beleid

  Educatie en scholing: een web van beleid

  E.K. Fokkema, A.H. Remmers

  1e druk

  Sinds 1 januari 1997 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van kracht. Door deze wet zijn gemeenten in staat om hun volwassen inwoners een gericht onderwijsaanbod aan te bieden. Er ontstaat een tweezijdige contactrelatie tussen gemeenten en Regionale Opleidingscentra. Gemeenten kopen educatie...

  ... read more
 • Juridische staatsleer

  Juridische staatsleer

  H.M. de Jong, B.R. Dorbeck-Jung

  1e druk

  De moderne staat is een gecompliceerd organisme, dat moeilijk kenbaar is. Anders dan een voorwerp waarvan wij een omschrijving kunnen geven, kunnen wij ons bij het begrip 'staat' veel minder gemakkelijk een voorstelling maken. De 'staatsleer' houdt zich bezig met de grondslagen van de moderne staat.

  ...

  ... read more
 • Ontwikkelingssamenwerking in sociaal-wetenschappelijk perspectief

  Ontwikkelingssamenwerking in sociaal-wetenschappelijk perspectief

  P.J.M. Nas e.a.

  1e druk

  Ontwikkelingsdeskundigen worden in de dagelijkse praktijk van hun werk met allerlei vragen geconfronteerd. Deze vragen worden aan sociologen, antropologen, geografen, economen en andere ontwikkelingsexperts gesteld en leiden tot uitgebreide onderzoeken en projecten. Dit betekent dat sociale wetensch...

  ... read more
 • Basisboek milieucommunicatie

  Basisboek milieucommunicatie

  Bauke de Vries

  1e druk

  Basisboek milieucommunicatie gaat niet alleen in op de rol die communicatie speelt bij het realiseren van verandering van kennis, houding en gedrag, maar ook op de rol die communicatie speelt tijdens de voorbereiding van en de besluitvorming over milieubeleid.

  Aan de orde komen sociale dilemma's en g...

  ... read more

List Grid

Items 25 to 36 of 46 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4