Wetenschappelijk onderwijs

Vind hier je educatieve uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs . Ben je student? Bestel dan je studieboeken direct met 5% studentenkorting. Ben je docent? Vraag dan een beoordelingsexemplaar of aanvullend docentenmateriaal aan. Onze boeken en Bookshelf e-books worden snel geleverd, zodat je meteen aan de slag kunt!

List Grid

Items 41 to 47 of 47 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  1. Instrumenten voor milieubeleid

    R.A. Iedema, A.W. van de Ven

    1e druk

    Instrumenten voor milieubeleid maakt duidelijk welke hulpmiddelen de overheid ter beschikking staan bij de uitvoering van milieubeleid. Het wijst de weg om te komen tot de keuze van de juiste beleidsinstrumenten, en vooral de juiste 'instrumentenmix'. Aan de orde komen juridische, economische, socia... ... read more
  2. Honderd jaar GGD

    A.H.M. Kerkhoff

    1e druk

    Cholera, TBC, tyfus en andere besmettelijke ziekten bedreigen vanouds vooral de bevolking van grote steden. De problemen stapelden zich op toen in de vorige eeuw veel mensen van het platteland, aangetrokken door de opkomende industrie, zich in de steden vestigden. Gelukkig was ook juist daar voldoen...

    ... read more
  3. Anarchie en hiërarchie

    R.H. Lieshout

    1e druk

    Waarom zijn in de internationale politiek de dingen zoals ze zijn? Wat zijn precies de internationale betrekkingen tussen de staten en hoe kunnen we enig zicht krijgen op deze complexe verhoudingen?

    In Anarchie en hiërarchie ontwikkelt de auteur hierover een even eigenzinnige als interessante theori...

    ... read more
  4. Steden in de markt

    Jan Buursink

    1e druk

    Dit boek biedt een breed overzicht van en inzicht in het verschijnsel citymarketing. Citymarketing, ook wel gemeentemarketing of plaatsmarketing genoemd, is het doelbewuste streven van stadsbestuurders om door een marktgericht beleid de positie van hun stad te versterken.

    Vanuit een marktgerichte men...

    ... read more
  5. De gemeentelijke bevolkingsprognose

    H. A. de Gans

    1e druk

    Een doordacht gemeentebeleid kan niet worden gemaakt zonder een goed gefundeerde prognose over toekomstige ontwikkelingen in omvang en samenstelling van de bevolking. Zo zullen er bijvoorbeeld bij voortgaande vergrijzing minder lagere scholen maar meer verzorgingstehuizen voor hoogbejaarden nodig zi...

    ... read more
  6. Leerboek bestuurskunde

    Prof.dr. A. van Braam

    2e druk

    Met het Leerboek bestuurskunde, dat bestaat uit een tekstboek en een werkboek, beschikt de student over een gedegen inleiding in dit vak. Het tekstboek zet de onderwerpen en thema's waarmee de bestuurskunde zich bezighoudt op een rij, het leidt de student rond door de veelheid van begrippen en terme...

    ... read more
  7. Leerboek bestuurskunde

    Prof.dr. A. van Braam, dr. M.L. Bemelmans-Videc

    1e druk

    Het werkboek bij het Leerboek Bestuurskunde volgt het tekstboek op de voet. Elk hoofdstuk uit het werkboek staat in duidelijke relatie tot een hoofdstuk uit het tekstboek. De hoofdstukken uit het werkboek hebben een uniforme indeling: 1. een aantal vragen over de in het corresponderende hoofdstuk va...

    ... read more

List Grid

Items 41 to 47 of 47 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5