Actief met taal

Didactische werkvormen voor het talenonderwijs

2e druk / 2015 / Dieuwke de Coole, Anja Valk

Beschrijving

Verschil met vorige editie

Toepassing in het onderwijs

Auteur(s)