Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis

Lijst Foto-tabel

3 artikel(en)

per pagina
 1. Een kennismaking met de oude wereld

  Luuk de Blois , Bert van der Spek

  7e druk

  De oude wereld van het Middellandse Zeegebied werkt in veel opzichten door tot in de moderne tijd in grote delen van de wereld. Veel zaken die tot op de dag van vandaag belangrijk zijn, zijn in de periode van 3500 voor Christus tot 500 na Christus ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de moderne rechtstelsels en aan de wijsbegeerte, die zonder het Romeinse recht en de Griekse filosofie ondenkbaar zouden zijn geweest. Het jodendom en het christendom zijn in de oudheid ontstaan en ook de islam is door de oudheid beïnvloed. Dit boek laat de lezer kennismaken met deze oude wereld.


   In het eerste deel wordt het Nabije Oosten besproken. Vervolgens staat de Griekse wereld centraal en in het laatste deel komt Rome aan de orde. Met behulp van schema’s worden de verschillende tijdvakken steeds in hun context geplaatst. De auteurs richten hun aandacht met name op verschijnselen die van algemeen historisch belang zijn en die van invloed zijn geweest op de latere geschiedenis en het heden, zoals maatschappijstructuren, machtsverhoudingen, sociale conflicten, politieke theorieën en godsdiensten.


  Een kennismaking met de oude wereld is een heldere en rijk geïllustreerde inleiding in de geschiedenis van de oude wereld, geschikt voor beginnende studenten en een breed publiek van belangstellenden. Sinds het boek ruim drie decennia geleden verscheen heeft het zich niet alleen bewezen in het Nederlandse geschiedenisonderwijs: ook in Duitsland en Engeland is het inmiddels een ‘moderne klassieker’.


  Op de website staan tijdbalken, invulschema's en een begrippenlijst met een begrippentrainer.


  Een kennismaking met de oude wereld is een helder en rijk geïllustreerde inleiding in de geschiedenis van de oude wereld en is geschreven voor beginnende hbo en wo studenten geschiedenis, Griekse en Latijnse taal en cultuur, oudheidswetenschappen, archeologie, kunstgeschiedenis, wijsbegeerte, theologie en rechten en voor een breed publiek belangstellenden.

  lees meer
 2. Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

  István Bejczy

  2e druk

  Veel van onze tradities hebben hun wortels in de Middeleeuwen. Zo ontstonden in deze tijd de volkstalige literatuur, de universiteit, de parlementaire vertegenwoordiging en de boekdrukkunst. In Een kennismaking met de middeleeuwse wereld geeft de auteur een overzicht van dit tijdperk. Het overzicht begint bij de volksverhuizingen in de vijfde eeuw en loopt door tot omstreeks 1500.


  Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken. In elk hoofdstuk vormt de politieke geschiedenis het vertrekpunt. Vervolgens komen sociaal-economische en culturele onderwerpen uitgebreid aan bod. Landbouw, nijverheid en handel worden besproken naast godsdienst, intellectuele geschiedenis en literatuur. Achter in het boek is een glossarium opgenomen. Hierin staat de uitleg van de vaktermen en andere begrippen die in het boek voorkomen. Ook staan achter in het boek overzichtelijke lijsten van pausen en koningen van Frankrijk, Duitsland en Engeland die in de Middeleeuwen hebben geregeerd.


  Het boek bevat nog tien afzonderlijke beschouwingen van diverse specialisten. Deze teksten vormen een waardevolle aanvulling op de hoofdtekst omdat ze dieper ingaan op bepaalde aspecten van de stof en laten zien welke onderwerpen in het hedendaagse onderzoek centraal staan. De beschouwingen bespreken bijvoorbeeld de positie van de vrouw, conflictoplossing en de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur.


  Een kennismaking met de middeleeuwse wereld biedt een handzaam, beknopt en rijk geïllustreerd overzicht van belangrijke historische ontwikkelingen en de lezer raakt dan ook binnen de kortste keren wegwijs in de middeleeuwse geschiedenis.


  Dit boek is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs met een opleiding in geschiedenis.

  lees meer
 3. Geschiedenisdidactiek

  Arie Wilschut, Dick van Straaten, Marcel van Riessen

  2e druk

  Een leraar geschiedenis heeft niet alleen gedegen historische kennis nodig, maar ook allerlei vaardigheden die niets met de historie te maken hebben. Hij moet bijvoorbeeld handig zijn met ICT, goed kunnen vertellen en groepen en individuen kunnen begeleiden en motiveren.


  Geschiedenisdidactiek gaat uit van het hele scala aan belangrijke competenties van de leraar. Alle bouwmaterialen komen daarbij aan bod: teksten, afbeeldingen, audiovisueel en digitaal materiaal, maar ook musea en omgevingsonderwijs. Deze worden steeds in verband gebracht met de leerdoelen van het geschiedenisonderwijs en de competenties van de docent.


  Geschiedenisdidactiek is een handboek waarin de lespraktijk centraal staat.

  lees meer

Lijst Foto-tabel

3 artikel(en)

per pagina