Wetenschapsfilosofie in veelvoud

Lijst Foto-tabel

2 artikel(en)

per pagina
 • Bestuurskundig onderzoek

  Bestuurskundig onderzoek

  Sandra van Thiel

  3e druk

  Standaarddeviatie, steekproeven, validiteit: het zijn begrippen die studenten bestuurskunde leren aan het begin van hun studie, maar die vaak pas gaan leven wanneer zij aan hun bachelor- of masterscriptie toe zijn. De bestaande literatuur voor methoden en technieken is vaak nogal technisch en is bovendien niet toegesneden op hun vakgebied.


  Bestuurskundig onderzoek is een inleiding in de onderzoeksmethodologie waarin de theorie direct toegepast wordt in de bestuurskunde. Daardoor krijgt het vak meteen betekenis. Bovendien wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de bestuurskunde als onderzoeksgebied, bijvoorbeeld met het interdisciplinaire karakter ervan.


  Het boek is een praktische handleiding. De auteur beschrijft alle onderzoeksstappen en geeft tal van praktische tips. Met behulp van de oefeningen kan de stof direct worden toegepast. Op de website bij het boek staan open toetsvragen en multiplechoicevragen inclusief antwoordsleutels. Hiermee is het boek niet alleen geschikt in onderwijssituaties, maar ook voor zelfstudie.

  lees meer
 • Samenleving ter discussie

  Samenleving ter discussie

  Frans van Peperstraten

  4e druk

  De samenleving ter discussie stellen betekent macht en rationaliteit ter discussie stellen. In relaties tussen mensen speelt macht altijd een rol, maar hoe kan deze macht worden gekarakteriseerd? Kan macht rationeel zijn of gaat macht per definitie tegen rationaliteit in? Over dit thema zijn in de filosofie zeer verschillende visies ontwikkeld, die alle een reeks nieuwe vragen opwerpen. Steeds hebben mensen gepoogd het definitieve antwoord te vinden op bovenstaande vragen.

  In dit boek komen die antwoorden in hun historische volgorde aan de orde. Daarnaast behandelt de auteur de belangrijkste stromingen binnen de diverse maatschappijwetenschappen en de actuele filosofische ontwikkelingen. Elk hoofdstuk opent met een inleiding waarin de diverse filosofieën gesitueerd worden in hun tijd. Vervolgens komen de belangrijkste filosofen en filosofieën aan de orde, waarbij de kernpunten van de verschillende filosofieën gevisualiseerd zijn met als doel de lezer visueel houvast te bieden bij het verwerken van verbale argumentaties. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de grote lijnen worden besproken. Bij elke filosoof wordt een korte beschrijving gegeven van zijn leven en belangrijkste werken. Deze afsluitende paragraaf dient tevens als stof voor discussie. Achter in het boek staan vragen, die na bestudering van het hoofdstuk beantwoord kunnen worden.

  lees meer

Lijst Foto-tabel

2 artikel(en)

per pagina