Statistische toetsen in economische toepassingen

Lijst Foto-tabel

2 artikel(en)

per pagina
 1. Basisboek kwantitatieve methoden

  Donald van As, Jaap Klouwen

  2e druk

  Basisboek kwantitatieve methoden – Statistiek bespreekt de elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek. Het hulpmiddel bij de statistische toepassingen is Excel.

  De auteurs behandelen eerst, aan de hand van praktische voorbeelden, de wijze waarop grafieken en tabellen worden gebruikt om gegevens te sorteren en te expliciteren en zo statistisch onderzoek te ondersteunen. Belangrijk is dat de student een kritische houding ontwikkelt ten aanzien van dergelijk grafisch materiaal, dat te vinden is in rapporten, in krantenartikelen en op websites. Hierna worden de verschillende maatstaven uitgelegd voor ligging, onderlinge afwijking en vorm. Vervolgens bespreken de auteurs combinatoriek, elementaire kansrekening en het theoretische begrip kansvariabele. Dit vormt een inleiding op de meest voorkomende kansvariabelen in de (economische) statistiek, die in het vervolg van het boek aan bod komen: de binomiale kansverdeling en de normale kansverdeling. Het boek besluit met het bestuderen van mogelijk lineaire verbanden tussen twee variabelen: de lineaire regressieanalyse.

  lees meer
 2. Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde

  Donald van As, Jaap Klouwen

  2e druk

  Studenten van economische studies moeten beschikken over parate kennis van en ervaring met het werken met kwantitatieve gegevens. Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde biedt studenten die kennis en ervaring.

  In dit boek staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Alle toepassingen van deze functies en hun onderlinge verbanden komen aan de orde, met veel aandacht voor wiskundige bewerkingen. Daarnaast verkent Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde kwadratische functies, derdegraads functies, gebroken functies en trapfuncties. In de laatste twee hoofdstukken komen toepassingen uit de financiële rekenkunde en ondernemingsfinanciering aan bod. Excel is het hulpmiddel bij al deze kwantitatieve toepassingen.

  Op de bijbehorende website staan de antwoorden en de uitwerkingen van alle opgaven, oefententamens en extra cases met opdrachten.

  lees meer

Lijst Foto-tabel

2 artikel(en)

per pagina