Een kennismaking met de oude wereld

Lijst Foto-tabel

4 artikel(en)

per pagina
 1. Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis

  István Bejczy

  1e druk

  De belangstelling voor de geschiedenis van Nederland is groeiende. Zo heeft 'de canon van Nederland' die de overheid heeft samengesteld veel reacties opgeroepen, in het onderwijs, maar ook in de media.


  Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis biedt studenten een handzaam overzicht van het Nederlandse verleden vanaf de oudste tijden tot heden. De opzet van het boek is chronologisch. De hoofdstukken bespreken de Nederlandse geschiedenis in zeven opeenvolgende perioden. Bijzondere aandacht is er voor de zeventiende en de twintigste eeuw, die in de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij bepalend zijn geweest. Uiteraard houdt dit boek rekening met 'de canon van Nederland'. Alle vijftig onderwerpen van de canon zijn in het verhaal verwerkt en worden met beeldmateriaal toegelicht.


  Door de bondige en levendige schrijfstijl en de vele illustraties is Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis een bijzonder toegankelijk boek, waarmee studenten in betrekkelijk weinig tijd een diepgaand inzicht in de geschiedenis van Nederland kunnen verwerven.

  lees meer
 2. Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd

  Michiel van Os, Menno Potjer

  3e druk

  Dit rijk geïllustreerde boek behandelt de geschiedenis van (vooral) Europa en Noord-Amerika vanaf de Renaissance tot 1870. De auteurs hebben gesnoeid in het woud van feiten en jaartallen waarmee gewoonlijk de grote omwentelingen in onze geschiedenis worden behandeld. Omwentelingen die vanaf het einde van de middeleeuwen de basis gingen vormen voor onze huidige samenleving. De auteurs benadrukken daarentegen inzichtvragen: Waarom kwamen nieuwe structuren juist op dat moment tot stand en niet eerder of later? Waarom gebeurde dat juist daar en niet elders?


  In Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd krijgen een aantal onderwerpen meer aandacht, vooral vanwege de nieuw geformuleerde doelstellingen in het middelbaar onderwijs. We noemen hier de immigratie in de Gouden Eeuw, de godsdienstgeschiedenis en de economische en technische ontwikkelingen in de 19e eeuw.


  Met zijn strikt didactische opbouw, eenvoudige stijl en directe formulering richt dit leerboek zich niet alleen op universitaire studenten maar ook op studenten aan hbo-opleidingen.

  lees meer
 3. Geschiedenisdidactiek

  Arie Wilschut, Dick van Straaten, Marcel van Riessen

  2e druk

  Een leraar geschiedenis heeft niet alleen gedegen historische kennis nodig, maar ook allerlei vaardigheden die niets met de historie te maken hebben. Hij moet bijvoorbeeld handig zijn met ICT, goed kunnen vertellen en groepen en individuen kunnen begeleiden en motiveren.


  Geschiedenisdidactiek gaat uit van het hele scala aan belangrijke competenties van de leraar. Alle bouwmaterialen komen daarbij aan bod: teksten, afbeeldingen, audiovisueel en digitaal materiaal, maar ook musea en omgevingsonderwijs. Deze worden steeds in verband gebracht met de leerdoelen van het geschiedenisonderwijs en de competenties van de docent.


  Geschiedenisdidactiek is een handboek waarin de lespraktijk centraal staat.

  lees meer
 4. Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

  István Bejczy

  2e druk

  Veel van onze tradities hebben hun wortels in de Middeleeuwen. Zo ontstonden in deze tijd de volkstalige literatuur, de universiteit, de parlementaire vertegenwoordiging en de boekdrukkunst. In Een kennismaking met de middeleeuwse wereld geeft de auteur een overzicht van dit tijdperk. Het overzicht begint bij de volksverhuizingen in de vijfde eeuw en loopt door tot omstreeks 1500.


  Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken. In elk hoofdstuk vormt de politieke geschiedenis het vertrekpunt. Vervolgens komen sociaal-economische en culturele onderwerpen uitgebreid aan bod. Landbouw, nijverheid en handel worden besproken naast godsdienst, intellectuele geschiedenis en literatuur. Achter in het boek is een glossarium opgenomen. Hierin staat de uitleg van de vaktermen en andere begrippen die in het boek voorkomen. Ook staan achter in het boek overzichtelijke lijsten van pausen en koningen van Frankrijk, Duitsland en Engeland die in de Middeleeuwen hebben geregeerd.


  Het boek bevat nog tien afzonderlijke beschouwingen van diverse specialisten. Deze teksten vormen een waardevolle aanvulling op de hoofdtekst omdat ze dieper ingaan op bepaalde aspecten van de stof en laten zien welke onderwerpen in het hedendaagse onderzoek centraal staan. De beschouwingen bespreken bijvoorbeeld de positie van de vrouw, conflictoplossing en de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur.


  Een kennismaking met de middeleeuwse wereld biedt een handzaam, beknopt en rijk geïllustreerd overzicht van belangrijke historische ontwikkelingen en de lezer raakt dan ook binnen de kortste keren wegwijs in de middeleeuwse geschiedenis.


  Dit boek is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs met een opleiding in geschiedenis.

  lees meer

Lijst Foto-tabel

4 artikel(en)

per pagina