Wetenschappelijk onderwijs

Vind hier je educatieve uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs . Ben je student? Bestel dan je studieboeken direct met 5% studentenkorting. Ben je docent? Vraag dan een beoordelingsexemplaar of aanvullend docentenmateriaal aan. Onze boeken en Bookshelf e-books worden snel geleverd, zodat je meteen aan de slag kunt!

Lijst Foto-tabel

Artikelen 21 tot 30 van 46 in totaal

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Handleiding voor beleidsteksten

  H.A.J.M. Lamers

  4e druk

  Om een beleidsnota te kunnen schrijven, is een goede kennis van beleidskunde onontbeerlijk. Deze Handleiding voor beleidsteksten voorziet in die kennis. De auteur begint met een profiel van de beleidskunde: hij toont welke begrippen, processen en criteria er spelen bij het werk van een notaschrijver...

  ... lees meer
 2. De integratie van Europa

  Bram Boxhoorn, Max Jansen

  2e druk

  De afgelopen vijftig jaar zijn in West-Europa en het Oostblok steeds het toneel geweest van onderlinge integratieprocessen. Dit boek biedt een overzicht van deze Europese integratie. De auteurs maken duidelijk wat de verschillende landen ertoe gebracht heeft mee te doen aan dit proces van samenwerki...

  ... lees meer
 3. Macht, recht en markt

  Carel H. Jansen

  1e druk

  Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd om orde te scheppen in de chaos van de wereld. Herhaaldelijk is daarbij gesproken over een nieuwe wereldorde. Veel machthebbers hebben gedacht dat zij geroepen waren om in hun deel van de wereld orde te scheppen. De meest bevlogenen willen hun eigen orde ...

  ... lees meer
 4. Institutionele verandering

  Bernard Steunenberg

  1e druk

  Naar een federatieve bestuursvorm in Europa? Een direct gekozen burgemeester in de Nederlandse polder? Of meer zeggenschap voor kiezers in de vorm van een correctief referendum? Dat zijn mogelijke institutionele veranderingen die veel discussie oproepen. Het zijn ook veranderingen die vaak maar moei...

  ... lees meer
 5. Theorie en toepassingen van de economische politiek

  D.J. Wolfson

  1e druk

  Welke inbreng kan de economische manier van denken hebben in de politieke discussie over de vraag waar de samenleving heen wil? Deze vraag staat centraal in Theorie en toepassingen van de economische politiek.


  Met de komst van de Europese Unie is het gezicht van de economische politiek veranderd. S...

  ... lees meer
 6. De beleidsagenda 2000

  Percy B. Lehning (red.)

  1e druk

  Wat is de rol van de sociale wetenschapper in de aanpak van complexe maatschappelijke problemen? In hoeverre is het mogelijk vanuit een wetenschappelijke verklaring van de werkelijkheid die werkelijkheid door middel van doelgericht beleid te veranderen?


  Deze vragen vormen het uitgangspunt van De be...

  ... lees meer
 7. Meststoffenverliezen en economische politiek

  Frank J. Dietz

  1e druk

  De Nederlandse landbouw, en speciaal de intensieve veehouderij, wordt in toenemende mate met milieuproblemen geconfronteerd. Er worden meer meststoffen in de vorm van kunstmest en dierlijke mest op het land gebracht dan de gewassen kunnen opnemen. De verspilde meststoffen komen in het milieu terecht...

  ... lees meer
 8. Vaardigheden voor de publieke sector

  Arthur Edwards, Linze Schaap (red.)

  1e druk

  Studenten die een opleiding volgen die gericht is op de publieke sector (zoals bestuurskunde en beleidswetenschappen), zullen gaan werken op het grensvlak van theorie en praktijk. Belangrijk is dus dat zij wetenschappelijke kennis steeds weten te vertalen in praktisch handelen. Dit boek vormt hierbi...

  ... lees meer
 9. Grenzen over

  H.C.G. Spoormans, E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten (red.)

  1e druk

  Het wegvallen van de Europese binnengrenzen heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor grensoverschrijdende samenwerking. Op uiteenlopende terreinen zoals onderwijs, politie en natuurbescherming worden samenwerkingsverbanden aangegaan die over de bestaande grenzen heengaan. Vaak blijft echt...

  ... lees meer
 10. Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden

  Jan Michiel Otto

  1e druk

  Veel lagere overheden en nutsbedrijven hebben tegenwoordig ook internationale taken. De betrokkenheid van hun ambtenaren en bestuurders bij projecten in ontwikkelingslanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden is voortgekomen uit cursusmateriaal voor de trainin...

  ... lees meer

Lijst Foto-tabel

Artikelen 21 tot 30 van 46 in totaal

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5