Wetenschappelijk onderwijs

Vind hier je educatieve uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs . Ben je student? Bestel dan je studieboeken direct met 5% studentenkorting. Ben je docent? Vraag dan een beoordelingsexemplaar of aanvullend docentenmateriaal aan. Onze boeken en Bookshelf e-books worden snel geleverd, zodat je meteen aan de slag kunt!

Lijst Foto-tabel

Artikelen 81 tot 90 van 225 in totaal

per pagina
Pagina:
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
  5. 11
  1. Het palet van de psychologie

    Jakop Rigter

    4e druk

    Het palet van de psychologie behandelt zeven belangrijke stromingen in de psychologie: de psychoanalyse, het behaviorisme, de humanistische psychologie, de cognitieve psychologie, de systeemtheorie, de omgevingspsychologie en de biologische psychologie. Van elke stroming komen de geschiedenis, de t...

    ... lees meer
  2. Nieuwtestamentisch Grieks

    P.M. Hensels

    1e druk

    Wie zich bezighoudt met het Grieks van het Nieuwe Testament, stuit steeds op bijzonderheden die in grammatica's van het klassiek Grieks niet of nauwelijks behandeld worden. In deze grammatica vormt juist het nieuwtestamentisch Grieks het uitgangspunt en worden de klassieke vormen als aanvullingen be...

    ... lees meer
  3. Pedagogiek voor professionele opvoeders

    Hans Jan Kuipers

    2e druk

    Nu er een uitgebreide voor- en naschoolse opvang en een digitaal kinddossier in het leven zijn geroepen, rijst de vraag: Wie of wat geeft professionals en beleidsmakers het recht naast de ouders te staan en invloed uit te oefenen op de opvoeding van hun kinderen?

    In Pedagogiek voor professionele opvo...

    ... lees meer
  4. Steden vroeger en nu

    Marlite Halbertsma, Patricia van Ulzen

    2e druk

    Waar mensen langdurig met elkaar samenleven, komen beschavingen tot bloei. Mensen gaan naar de markt, aanbidden hun goden, verdedigen hun stad en bouwen stations, kantoren en bioscopen. Zo ontwikkelt de stad zich in de loop der tijd.

    Steden vroeger en nu beschrijft de ontwikkeling van de Europese sta...

    ... lees meer
  5. Werkboek communicatieplanning

    Peter 't Lam

    2e druk

    Het opstellen van communicatieplannen behoort tot het vaste takenpakket van communicatieprofessionals. Ook studenten communicatie krijgen vaak de opdracht om zo'n plan te maken. Het geeft vorm en inhoud aan de communicatie rondom een project, product of organisatie. Het communicatieplan bevat een du...

    ... lees meer
  6. Denken over kunst

    A.A. Van den Braembussche

    4e druk

    Denken over kunst biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht.

    Denken over kunst maakt het verband duidelijk tussen kunstfilo...

    ... lees meer
  7. Ethiek voor techniek en ICT

    Pierre Winkler, Margo van Kemenade

    1e druk

    De laatste decennia is het besef doorgebroken dat ook het bedrijfsleven een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Voor techniek en ICT weegt die verantwoordelijkheid misschien wel zwaarder dan men zou denken. De beslissingen die genomen worden op dit terrein kunnen heel ingrijpende gev...

    ... lees meer
  8. Het experiment en de revolutie

    Klaas S. Wellinga, Francisco Lasarte

    1e druk

    In de vorige eeuw liet een Spaans-Amerikaanse literaire stroming zijn invloed gelden op de hele wereldliteratuur. Deze stroming, de boom, beleefde zijn hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig, de grote jaren van het experiment, en heeft ervoor gezorgd dat de Spaans-Amerikaanse literatuur deel is g...

    ... lees meer
  9. Institutionele economie

    Cock A. Hazeu

    2e druk

    In de economische theorie wordt vaak uitgegaan van een consument, een producent of een overheid die verschillende keuzemogelijkheden tegen elkaar afweegt om zo tot de beste oplossing te komen. Maar de werkelijkheid is ingewikkelder. Het economisch handelen wordt ook beïnvloed door allerlei institut...

    ... lees meer
  10. Milieubeleid

    Peter Driessen, Pieter Leroy

    1e druk

    Milieuvraagstukken en milieubeleid zijn belangrijke kwesties. Na een periode van beperkte maatschappelijke en politieke belangstelling is, met het klimaatprobleem als belangrijkste katalysator, is het milieu weer helemaal 'in'. Milieubeleid ? Analyse en perspectief bespreekt de theorie en praktijk v...

    ... lees meer

Lijst Foto-tabel

Artikelen 81 tot 90 van 225 in totaal

per pagina
Pagina:
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
  5. 11