Wetenschappelijk onderwijs

Vind hier je educatieve uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs . Ben je student? Bestel dan je studieboeken direct met 5% studentenkorting. Ben je docent? Vraag dan een beoordelingsexemplaar of aanvullend docentenmateriaal aan. Onze boeken en Bookshelf e-books worden snel geleverd, zodat je meteen aan de slag kunt!

Lijst Foto-tabel

8 artikel(en)

per pagina
  1. Handboek taalgericht vakonderwijs

    Maaike Hajer, Theun Meestringa

    3e druk

    Leraren die vakonderwijs verzorgen, werken tegelijkertijd ook aan de taalontwikkeling van leerlingen. Leerlingen krijgen bij hen immers te maken met de vaktaal en denkwijzen van het betreffende vak. Elke groep leerlingen kent ? soms zeer ? grote verschillen in taalvaardigheid. Leraren die alle leerl...

    ... lees meer
  2. Taalproblemen van nu

    Simon Burgers

    1e druk

    Is het nou een grote huis of een groot huis? Jou boek of jouw boek?

    Taalproblemen van nu besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals het gebruik van een verkeerd lidwoord of een verkeerde verbuiging (de meisje; me vriend), een punt t...

    ... lees meer
  3. Expressiever en gemakkelijker spreken

    Tilly Dinger, Margreet Smit, Coen Winkelman

    13e druk

    Voor politici, leraren en toneelspelers, maar ook voor verkopers en vertegenwoordigers geldt dat het spreken een heel belangrijke rol speelt in hun activiteiten. Iedereen die er, beroepshalve of anderszins, belang bij heeft stil te staan bij zijn 'manier van spreken', vindt in dit boek een groot aan...

    ... lees meer
  4. Beknopte grammatica van het Nederlands

    Johan Kerstens, Arie Sturm

    1e druk

    Beknopte grammatica van het Nederlands behandelt de meest gebruikte termen en begrippen uit de traditionele grammatica. Ze worden helder uitgelegd en toegelicht met herkenbare voorbeelden. De toepassing van de termen en begrippen uit het boek kan worden geoefend met behulp van het oefenprogramma Gra... ... lees meer
  5. Fundamenten voor taalbeschouwing

    Eva M. Tol-Verkuyl

    1e druk

    Net als bij het onderwijs in de moderne vreemde talen ligt bij het onderwijs in het Nederlands het accent op de vaardigheid in het communiceren, op taalgebruik en taalvaardigheid. Hierdoor is de inhoudelijke kant van het taalgebruik op de achtergrond geraakt en de belangstelling voor taalkennis afge...

    ... lees meer
  6. Argumentatieve vaardigheden

    Antoine Braet

    1e druk

    In dit boek geeft de auteur enerzijds suggesties voor het onderwijzen en toetsen van argumentatieve vaardigheden in de Tweede Fase van het onderwijs Nederlands op de havo en het vwo. Anderzijds verstrekt hij basiskennis over de argumentatieleer zoals dit vak zich de laatste decennia ontwikkeld heeft...

    ... lees meer
  7. Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs

    René Appel, Anne Vermeer

    2e druk

    Om goed taalonderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk te weten hoe iemand een vreemde of tweede taal leert. De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het verloop van tweede- of vreemde-taalverwerving en de factoren die van invloed zijn op het verwervingsproces. Ook is veel duidelijk gewo...

    ... lees meer
  8. De epische wereld

    Evert van den Berg, Bart Besamusca (red.)

    1e druk

    Karelromans noemt men de ons overgeleverde verhalen over de belevenissen van Karel de Grote, zijn strijdmakkers, familieleden, vijanden en vrouwen. Bijna iedereen denkt daarbij onmiddellijk aan Karel ende Elegast en soms nog aan het Roelantslied. Kenners weten echter dat er nog veel meer spannende e...

    ... lees meer

Lijst Foto-tabel

8 artikel(en)

per pagina